top of page

Generalforsamling 2022

Generalforsamling i Jels Tennisklub 2022, tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 19:00 i klubhuset.

l

Dagsorden:
1. Valg af dirigent (og referent)

 

2. Bestyrelsens beretning om det forgangne år

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

5. Bestyrelsens oplæg til sæson 2022

 

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslår samme satser som i 2021

 

7. Behandling af indkomne forslag
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skal vælges 2 eller 4 medlemmer for en periode på 2 år.
På valg er: Hans Hørlyck, Ieva Johannesen og Per Mark
Bestyrelsen ser gerne, at bestyrelsen udvides med 2, så den som tidligere kommer
til at bestå af i alt 7 medlemmer

 

9. Valg af 1 af 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert andet år.
I år er Tage Jessen på valg. Den anden revisor er Mogens Sørensen

 

10. Eventuelt

 

Bestyrelsen håber, at rigtig mange medlemmer vil bakke op om generalforsamlingen.
I forlængelse af denne byder foreningen på smørrebrød og øl/vand. Hertil er der
tilmelding. SMS til Per Mark (2393 5516) eller mail til (per.elton.mark@gmail.com)
senest søndag den 20. marts .

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

bottom of page